Finanzbuchhaltung


  ANSPRECHPARTNER TELEFON E-MAIL

Platzhalter

Frau Sylvia Bergweiler

+49 (0) 26 32 / 98 780 - 30 S.Bergweiler@alphametall.com

Platzhalter Frau Angelika Retterath
+49 (0) 26 32 / 98 780 - 31 A.Retterath@alphametall.com

Platzhalter Frau Andrea Ruschke +49 (0) 26 32 / 98 780 - 19 A.Ruschke@alphametall.com

FAX Fax Finanzbuchhaltung
+49 (0) 26 32 / 98 780 - 32  
ZURÜCK