KATEGORIE a (mm)
b (mm) a2 (mm) s (mm) GEWICHT
(kg/m)
 

Z-Profile15.00 mm40.00 mm15.00 mm2.00 mm0.356 
Z-Profile12.00 mm12.00 mm10.00 mm2.00 mm0.162 
Z-Profile15.00 mm10.00 mm15.00 mm2.00 mm0.194 
Z-Profile15.00 mm15.00 mm15.00 mm2.00 mm0.221 
Z-Profile17.00 mm32.00 mm17.00 mm2.00 mm0.335 
Z-Profile20.00 mm20.00 mm20.00 mm2.00 mm0.302 
Z-Profile30.00 mm30.00 mm30.00 mm3.00 mm0.680 
Z-Profile30.00 mm40.00 mm30.00 mm3.00 mm0.761 
Z-Profile30.00 mm45.00 mm30.00 mm2.00 mm0.648 
Z-Profile30.00 mm20.00 mm30.00 mm2.00 mm0.410 
Z-Profile40.00 mm40.00 mm40.00 mm3.00 mm0.923 
Z-Profile40.00 mm86.00 mm40.00 mm3.00 mm1.296 
Z-Profile50.00 mm40.00 mm50.00 mm1.90 mm0.700 
Z-Profile50.00 mm50.00 mm50.00 mm4.00 mm1.534 
Z-Profile60.00 mm40.00 mm22.00 mm4.00 mm1.231 
Z-Profile70.00 mm18.00 mm22.00 mm3.00 mm0.867 

Zurück